http://www.y-akademi.com/index_dosyalar/image002.png 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: ustyazi

 

 

 

 

 

GÜNCEL PROGRAMLAR

FOTOĞRAFLAR

GEÇMİŞ SEMİNERLER

KONUŞMACILAR

HAKKIMIZDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her Konuda Değil Sadece mesleğiniz ile ilgili konularda 24 yıldır hizmet ediyoruz:

1000'in üzerinde Mesleki Eğitim;

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\CALISMALAR\web\Y-akademi.com\Programlar\ishukuku2_dosyalar\ishuku4.jpg

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\CALISMALAR\web\Y-akademi.com\Programlar\ishukuku2_dosyalar\ishuku5.jpg

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\CALISMALAR\web\Y-akademi.com\Programlar\ishukuku2_dosyalar\ishuku2.jpg

 

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\CALISMALAR\web\Y-akademi.com\Programlar\ishukuku2_dosyalar\ishuku6.gif

   Uzun yıllardır binlerce katılımcı tarafından takip edilmiş; GÜNCELLENMİŞ 42. EĞİTİM

 

 

Bu eğitime katılan bazı tanınmış firmalar

 

 

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\CALISMALAR\web\Y-akademi.com\images\ishukuku.jpg

 

 

 

       

 

 2020 UYGULAMALARI:

       İş Sözleşmeleri ve İş Sözleşmelerinin Sona Ermesi

       İş Güvencesi

       Kıdem Tazminatı Ve Kıdem Tazminatı Fonu

       Fazla Çalışma ve Çalışma Süreleri

 

              

                          10 MART Salı (09.30 : 17.00) KATILIM ÜCRETİ: 890 TL + KDV

 

Öğle Yemeği, Ara ikramlar, Eğitim notları dahildir.

Mercure Hotel Istanbul City Bosphorus (The Plaza Otel Balmumcu) KONUM 

 

 

                                                          KONULAR

 

    TEMEL KAVRAMLAR VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI

 

·         İşçi, İşveren, İşveren Vekili, İşyeri, İşletme, Alt İşveren (Taşeron) Kavramları

·         İş Sözleşmesinin şekli ve içeriği, işten ayrılma yasağı, eğitim masraflarının geri alınması, cezai şart, rekabet yasağı

·         Ücret haczi, işçinin verdiği zararın takas edilmesi

·         Belirli Süreli – Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri

·         Kısmi Süreli (Part-time) İş Sözleşmeleri, kısmi süreli çalışanın ücreti, kıdem tazminatı, yıllık izin süresi, hafta tatili ücreti ve diğer hakları)

·         Deneme Süreli İş Sözleşmeleri

                   SORU VE CEVAPLAR

 

 

    İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE İŞ GÜVENCESİ

 

·         Süresi Belirsiz İş Sözleşmesinin Feshi (İşK.md.17)

·         İhbar tazminatı, sendikal tazminat, ayırımcılık tazminatı

·         Haklı Sebeple Tazminatsız Fesih (İşK. md .24-25-26)

                   SORU VE CEVAPLAR

 

 

    İŞ GÜVENCESİ

 

·         İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanma Şartları (İşK. md 18-19-20-21)

·         Geçerli Sebep Kavramı

·         İşe İade Davası ve zorunlu arabuluculuk

·         İşe Başlatmama Tazminatı ve Hesaplanması

·         İş Güvencesi Kapsamında İşçiye Yapılacak Diğer Ödemeler

·         İş Güvencesini Bertaraf Etme Formülü: İkale Sözleşmesi

                   SORU VE CEVAPLAR

 

 

    KIDEM TAZMİNATI VE KIDEM TAZMİNATI FONU

 

·         Kıdem tazminatına hak kazanma şartları

·         15 yıl sigortalılık ve 3600 gün primle kıdem tazminatı

·         Emeklilikten sonraki çalışma için kıdem tazminatı

·         Kıdemin ve kıdem tazminatının hesaplanması

·         Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Tasarısı

                   SORU VE CEVAPLAR

 

 

    FAZLA ÇALIŞMA

 

·         Fazla Çalışma Türleri ve Fazla Sürelerle Çalışma(İşK. md. 41-42-43)

·         Fazla Çalışmanın İspatı

·         Ücretin Fazla Çalışma Ücretini de Kapsaması Konusundaki Anlaşmanın Geçerliği,

·         Üst Düzey Konumdaki İşçinin Fazla Çalışması

                   SORU VE CEVAPLAR

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ONLINE REZERVASYON İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\CALISMALAR\web\Y-akademi.com\Programlar\ishukuku2_dosyalar\ishuku7.jpg

 

 

 

 

Tüm Katılımcılara

İŞ HUKUKU UYGULAMALARI UZMANLIK EĞİTİMİ KATILIM BELGESİ

takdim edilecektir..

 

Y-AKADEMİ; Eğitim koşullarına göre, eğitim yeri ve tarihinde, etkinlik konularında değişiklik yapabilir, konuları çıkartabilir veya değiştirebilir.

 

  Konuşmacı Detay

 

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: müjdat şakar ile ilgili görsel sonucu

 

 

Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR

Çanakkale’li bir subay ailesinin oğlu olarak 1958’de doğdu. Haziran 1978’de İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Nisan 1979’da sonradan Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanan Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Şubat 1980’de sonradan Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüşen İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde asistan oldu.

 1987’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde savunduğu “Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yaşlıların Korunması” konulu teziyle Hukuk Doktoru, Kasım 1990’da İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçenti, 1995’te İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Profesörü oldu.

            1996’da Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü yaptı.

             Prof. ŞAKAR, halen İş Hukuku ağırlıklı bir eğitim veren Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ve İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim dalı Öğretim Üyesidir. Kendi bölümünde,  Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde ve ayrıca bazı Vakıf Üniversitelerinde de İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir.  

             1988- 1993 yılları arasında Dünya ve Güneş Gazetelerinde İş Hukuku konularında haftalık köşe yazıları yazan ŞAKAR, 2003’den beri her ay aylık Yaklaşım dergisinde uygulamacılar için İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik konusunda güncel meseleleri ele alan yazılar yazmaktadır. Yüzlerce yayınlanmış araştırma makalesi olan Prof. ŞAKAR’ın çok sayıda kitabından bazıları şunlardır:

 

YAYIMLANMIŞ BAZI KİTAPLARI:

 

   - İş Hukuku Uygulaması, 12.baskı, Beta Yay. İstanbul 2018

  - Genel Gerekçeleriyle Notlu İş Hukuku Mevzuatı, 12. Baskı, Beta Yay, İstanbul 2017.

  - Sosyal Sigortalar Uygulaması, 12.baskı, Beta Yay. İstanbul 2017.

  - İş Kanunu Yorumu, 7.Baskı, Yaklaşım Yay Ankara 2015.

  - İnsan Kaynakları Yöneticisinin El Kitabı, (Prof. Dr. Neslihan OKAKIN ile ortak kitap), 3. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul 2015.

  - İşçiye Ödenecek Tazminatlar, (Doç. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR ile ortak kitap) 2. Baskı, Yaklaşım Yay. Ankara 2011.

  - Basın İş Hukuku: Gazetecilerin Çalışma İlişkileri, Beta Yay. İstanbul 2002.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN www.mujdatsakar.net

 

        Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\CALISMALAR\web\Y-akademi.com\Programlar\ishukuku2_dosyalar\ishuku8.jpg